Handelsbetingelser

Ved at handle på Nutriciadirekte.dk accepteres nedenstående handelsbetingelser.

PRIS OG BETALING

Priser vises i DKK og inkl. moms. Har du en bevilling fra din kommune, eller ordination fra lægen, vises kun din andel af prisen. Er varen f.eks. bevilget med fuld betaling fra kommunen, vises prisen som 0,00 kr., da du ikke selv skal betale for varen. Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8 dage.


LEVERINGSBETINGELSER

- Fragtomkostninger

Der er gratis levering på alle ordrer.

- Leverancens omfang

På nærværende betingelser erhverver du de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af den tilsendte faktura/følgeseddel eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via internettet.

- Leveringstidspunkt og transport

Nutricia ekspederer ordrer hurtigst muligt og vi bestræber os på dag til dag levering. Ved bestilling på nutriciadirekte.dk inden kl. 13, afsendes ordren samme dag, såfremt varen er på lager, til levering førstkommende hverdag. Du er berettiget til på ethvert tidspunkt, at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r), inden levering har fundet sted. Nutricia A/S leverer kun varer inden for Danmarks grænser (ikke inkluderet Grønland og Færørerne) Du kan vælge alternative leveringsadresser f.eks. din arbejdsplads eller angive at få afleveret pakken på din adresse, selvom du ikke er hjemme. Du kan ikke afhente din bestilling hos Nutricia A/S.

- Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til dig ved modtagelsen af pakken.


REKLAMATIONSPLIGT, ANSVAR OG RETURNERING

- Reklamationspligt

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura/følgeseddel, skal du reklamere indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering. For at påberåbe, at varer lider af fejl eller mangler, skal du ved modtagelse af varen anmelde fejlen eller manglen til Nutricia A/S. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består.

- Ansvar

Nutricia A/S mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis leverancen er mangelfuld, kan du stille krav om afhjælpning, om levering, ophævelse af købet (forudsat at manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Nutricia A/S kan dog, hvis du vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Såfremt du ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er du berettiget til at kræve dit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler. Nutricia A/S påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Nutricia A/S er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Nutricias udløbsdato er ved bestilling minimum 30 dage på vores produkter.

- Returvarer

Uåbnede kartoner kan returneres inden 30 dage efter modtagelsen af varerne. Kunden betaler porto til returnering. Ved fejlmelding bedes du rette henvendelse til kundeservice for nærmere aftale om returnering og fakturering.

- Fortrydelsesret

Nutricia yder fortrydelsesret ifølge dansk forbrugerlovgivning/forbrugeraftaleloven:

  • Der er ingen fortrydelsesret på køb af levnedsmidler, herunder sondemad, drikkevarer etc.
  • Ved køb af øvrige varer - pumper, sprøjter etc. - ydes 14 dages fortrydelsesret.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du kontakte Nutricia på tlf. 70 21 07 09 eller email direkte@nutricia.dk senest 14 dage efter modtagelse af varen. Du skal selv betale for returnering. Varen skal returneres i samme stand, som du modtog den og i ubrudt emballage.

Læs evt. mere om fortrydelsesret her:
http://taenk.dk/gode-raad/tema/gode-raad-om-e-handel/fortrydelsesret-paa...
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og...


PERSONDATAPOLITIK OG COOKIES

Når du benytter nutriciadirekte.dk accepterer du vores persondata politik og brug af cookies. Hos Nutricia A/S er alle personlige kontaktoplysninger fortrolige og videregives aldrig til tredjepart. Har du købt en vare hos Nutricia A/S, har vi ifølge regnskabsloven pligt til, at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Alle cookies på webshoppen er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Ingen cookies sælges eller videregives til tredjepart. Som registreret hos Nutricia A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen jvf. Persondataloven.


COPYRIGHT

Al billed- og tekst materiale på nutriciadirekte.dk underlagt beskyttelse i henhold til Ophavsretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.


ØVRIGE BETINGELSER

Betingelser, som fraviger fra ovenstående generelle betingelser, skal foreligge skriftligt og være bekræftet af Nutricia A/S for at være gældende. Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle handelsbetingelser uden varsel.


FORBEHOLD

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede varer, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.


Nutricia A/S

Rørmosevej 2A
3450 Allerød
Telefon: 7021 0709
Fax: 7021 0708
E-mail: ordre@nutricia.dk
Web: http://nutricia.dk

Ved kontakt, angiv venligst kundenummer såfremt du allerede er kunde hos os.